ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:   Τρίτη  8/6/2021

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη  2/6/2021

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης-Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Πρόεδρος:     Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη-Επαμ. Κουσκούκη-Αικ. Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  3/6/2021

Προεδρεύουσα:  Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική : Ευαγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα  7/6/2021

Προεδρεύουσα:   Αικ. Παπαδάκη

Μέλη:  Ιωάν. Γερωνυμάκη- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   9/6/2021

Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

Μέλη:  Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος:  Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη   10/6/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική:  Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:  Παρασκευή   11/6/2021

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη-  Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   16/6/2021

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:  Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδ. Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:  Παρασκευή   18/6/2021

Προεδρεύουσα:  Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα 28/6/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη:  Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

 

 

Ηράκλειο 18-5-2021   

Ο Προϊστάμενος  του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών