Τελική υπηρεσία δικαστών Ιουνίου 2021

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Από 1/6/2021 έως 30/6/2021

 

ΤΡΙΤΗ 1.6.2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : Λινάκη – Μανουσάκη – Περτσελάκη Αριστέα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Αριστέα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Κυριακογιαννάκης - Παπαδάκη - Τζερμιά- Ριστάνης - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2.6.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΦΕΣΕΙΣ: Συσκάκης - Χατζηιωαννίδης – Λινάκη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Δαμιανάκη - Μαρία ΠερτσελάκηΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 3.6.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης – Σπυριδάκη – Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Λινάκη – Γκιουλμπαξιώτη - Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.6.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Λινάκη – Σακοπέντα - Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Κυριακογιαννάκης- Τζερμιά

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.6.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιουλμπαξιώτη - Περτσελάκη Μαρία - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Ριστάνης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7.6.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Λινάκη – Σακοπέντα -Περτσελάκη Αριστέα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης – Παπαδάκη – Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Συσκάκης – Σπυριδάκη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Ριστάνης

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Γκιόγκη - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 8.6.2021

ΜΟΔ : Λινάκη – Δαμιανάκη - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Σπυριδάκη -Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Ριστάνης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη-Ωρ. Καραγιάννη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Μανουσάκη-Σακοπέντα – Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9.6.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Τζερμιά

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Βελεγράκη – Παπαδάκη - Κοκκορόγιαννη- Αρ. Περτσελάκη -Αικ. Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 10.6.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού – Γκιουλμπαξιώτη - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.6.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σακοπέντα

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.6.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη – Σπυριδάκη - Περτσελάκη Αριστέα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη Αριστέα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.6.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης – Κυριακογιαννάκης - Περτσελάκη Μαρία

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Κοκκορόγιαννη - Βαλανίδου

Αναπλ: Βελεγράκη –Μανουσάκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Βελεγράκη

 

ΤΡΙΤΗ 15.6.2021 :

Μ.Ο.Δ.: Γαλιουδάκη – Κυριακογιαννάκης - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Συσκάκης – Σακοπέντα - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη- Δαμιανάκη- Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.6.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Μανουσάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 17.6.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Μανουσάκη - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη – Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Γκιόγκη – Κυριακογιαννάκης - Βαλανίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γκιόγκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.6.2021

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.6.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σακοπέντα – Παπαδάκη – Βαλανίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Βαλανίδου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.6.2021 : ( ΑΡΓΙΑ)

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη – Καραγιάννη Αικατερίνη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη Αικατερίνη

 

ΤΡΙΤΗ 22.6.2021

ΜΟΔ : Σγουρού – Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Παπαδάκη - Βαλανίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.6.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 24.6.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Παπαδάκη – Καραγιάννη Αικατερίνη

Β΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη – Σπυριδάκη- Ριστάνης

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Σακοπέντα – Περτεσλάκη Μαρία

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Περτσελάκη Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.6.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.6.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Καραγιάννη Αικατερίνη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη Αικατερίνη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.6.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη –Κοκκορόγιαννη- Βαλανίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Δαμιανάκη – Σακοπέντα - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Σγουρού – Παπαδάκη – Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 29.6.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βαλανίδου

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.6.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Λινάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Δαμιανάκη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/6 Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ.Γαλιουδάκη.

Από 16-30/3 Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ωρ. Καραγιάννη με Πρόεδρο τον κ. Χατζηϊωαννίδη.

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

5-6/6: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

12-13/6: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

19-20/6: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

26-27/6: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 26-5-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών