ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2 0 2 1

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 ΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 5/7/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγγελία Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ιωάν Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 14/7/2021

Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη - Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικά μέλη: - Μαρ. Μπαντουβά- Ευαγ. Ψαράκη- Επαμ. Κουσκούκη- Αικ. Παπαδάκη.

 

Ηράκλειο, 14 - 06 - 2016

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης