Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας την 25/6/2021

Σας γνωρίζουμε ότι για υπηρεσιακούς λόγους, Πρόεδρος Υπηρεσίας την 25/6/2021 με πράξη Προέδρου, θα είναι η κ. Μαρία Δαμιανάκη.