ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 12/10/2021

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 4/10/2021

Πρόεδρος: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 6/10/2021

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Επαμ. Κουσκούκη- Ανδ. Αθανασιάδη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 7/10/2021

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 8/10/2021

Πρόεδρος: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 13/10/2021

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος : Αγγ. Δέτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14/10/2021

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική: Επαμ. Κουσκούκη

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 15/10/2021

Πρόεδρος: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος : Ανδ. Αθανασιάδη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 18/10/2021

Πρόεδρος: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 20/10/2021

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

 

Ηράκλειο 21-9-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών