Υπηρεσία που αφορά τις δόκιμες Ειρηνοδίκες

Δείτε εδώ υπηρεσία η οποία αφορά την παρακολούθηση των δοκίμων Ειρηνοδικών σε διαδικασίες (ποινικές και πολιτικές) του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.