Αλλαγή Προέδρων Υπηρεσίας Οκτωβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι για υπηρεσιακούς λόγους έγιναν οι παρακάτω αλλαγές στον Πρόεδρο Υπηρεσίας:

 

1.       8-10-2021 – Ευθυμία  Δανιά

2.       15-10-2021 – Γεωργία Χαλκιαδάκη

3.       22-10-2021 – Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης

4.       25-10-2021 – Ευθυμία Δανιά