ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Τρίτη 9 .11.2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

 

Δευτέρα 1.11.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη :Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

Τετάρτη 3.11.2021

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ:

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ευς. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Επαμ. Κουσκούκη

Πέμπτη 4.11.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Ευαγ. Ψαράκη

Τετάρτη 10.11.2021

Μ.Ο.Ε:

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

Παρασκευή 12.11.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

 

 

Δευτέρα 15.11.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Προεδρεύων : Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

Τετάρτη 17.11.2021

Μ.Ο.Ε:

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

Πέμπτη 18.11.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική: Επαμ. Κουσκούκη

Παρασκευή 19.11.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικό μέλος : Ανδρ. Αθανασιάδη

 

 

Ηράκλειο 19-10-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών