Αλλαγή Προέδρου υπηρεσίας 22.10.21

Σας γνωρίζουμε ότι την 22/10/2021 Πρόεδρος Υπηρεσίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης, Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.