ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2021

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 14/12/2021

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 1/12/2021

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη : Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ι. Γερωνυμάκης-Ε. Νεονάκη- Ε. Ψαράκη- Ε. Κουσκούκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Πέμπτη 2/12/2021

Προεδρεύουσα : Ευαγ. Ψαράκη

Αναπλ. Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Δευτέρα 6/12/2021

Προεδρεύουσα : Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 8/12/2021

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 9/12/2021

Προεδρεύουσα : Ευαγ. Ψαράκη

Αναπλ. Ε. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 10/12/2021

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ι. Γερωνυμάκης- Α. Αθανασιάδη

Αναπλ. Ι. Γερωνυμάκης

Αναπλ. μέλος: Μ. Μπαντουβά

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 17/12/2021

Προεδρεύουσα: Ε. Κουσκούκη

Μέλη: Ι. Γερωνυμάκης- Μ. Μπαντουβά

Αναπλ. Προεδρεύων: Ι. Γερωνυμάκης

Αναπλ. μέλος: Α. Αθανασιάδη

 

Ηράκλειο 18-11-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης