ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ202 2

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 11/1/2022

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 10/1/2022

Προεδρεύουσα: Ε. Ψαράκη

Μέλη: Α. Δέτση-Κ. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Α. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Α. Αθανασιάδη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 12/1/2022

Πρόεδρος: Θ. Λυράκη

Μέλη: Α. Δέτση-Μπαντουβά-Α. Αθανασιάδη- Κ. Ρόκος

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χ. Πρατικάκης

αναπληρωματικά μέλη: Ι. Γερωνυμάκης- Ε. Νεονάκη- Ε. Ψαράκη- Ε. Κουσκούκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 13/1/2022

Προεδρεύουσα: Ε. Νεονάκη

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Ε. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 14/1/2022

Προεδρεύουσα: Ε. Ψαράκη

Μέλη: Ι. Γερωνυμάκης- Κ. Ρόκος

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ι. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος: Μ. Μπαντουβά

Μ.Ο.Ε.: Τετάρτη 19/1/2022

Πρόεδρος: Χ. Πρατικάκης

Μέλη : Ι. Γερωνυμάκης- Μ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θ. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Κ. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 21/1/2022

Προεδρεύουσα: Ε. Νεονάκη

Μέλη: Α. Δέτση- Α. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Α. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Κ. Ρόκος

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 24/1/2022

Προεδρεύουσα: Ε. Κουσκούκη

Μέλη: Μ. Μπαντουβά- Α. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μ. Μπαντουβά

αναπληρωματικό μέλος: Ι. Γερωνυμάκης

 

 

 

 

Ηράκλειο, 10-12-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης