ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΕΡΒΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 2

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 8/2/2022

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 2/2/2022

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Αγ. Δέτση-Μαρ. Μπαντουβά-Ανδ. Αθανασιάδη-Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης-Ευσ. Νεονάκη- Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 3/2/2022

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Επαμ. Κουσκούκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 7/2/2022

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 9/2/2022

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 10/2/2022

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός: Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 11/2/2022

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 16/2/2022

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 18/2/2022

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 21/2/2022

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

 

 

Ηράκλειο 19-1-2022

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης