Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 01 & 03.02.2023

Σας γνωρίζουμε ότι την 01/02/2023  Πρόεδρος υπηρεσίας θα είναι η κ. Σακοπέντα και την 03/02/2023 η κ. Μπαντουβάκη.