Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 6.2.23

Σας γνωρίζουμε ότι με πράξη Προέδρου έχει αντικατασταθεί η Πρόεδρος Υπηρεσίας της 6/2/2023 κ. Σπυριδάκη, Πρωτοδίκη,  με την κ. Λινάκη, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, Πρόεδρο Πρωτοδικών.