Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 10.02.2023

Σας γνωρίζουμε ότι Πρόεδρος Υπηρεσίας της 10/02/2023, θα είναι η κ. Σπυριδάκη, Πρωτοδίκης