Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 2 3 Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 2 3

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 14/3/2023

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 1/3/2023 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη-Κων. Ρόκος- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 2/3/2023 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 6/3/2023 ΨΟΥΝΗ

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 8/3/2023 ΠΕΡΑΚΗ

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 9/3/2023 ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

 

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 10/3/2023 ΑΝΗΛΙΚΑ

Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 15/3/2023 ΠΕΡΑΚΗ

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδ. Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 17/3/2023 ΨΟΥΝΗ

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος : Κων. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 20/3/2023 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

 

 

Ηράκλειο 20-2-2023

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Θεονύμφη Λυράκη