ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ - ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΜΑΡΗ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΕΦΕΣΕΙΣ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΜΑΡΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ:ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗΜ.-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ: ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ

ΠΥ: ΛΙΝΑΚΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 2.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ. - ΜΗΛΑΚΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΜΕΓΓΕ

Αναπλ: ΓΚΙΟΓΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ. - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (ΔΙΑΚΟΠΗ 3-3): ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Αναπλ: ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΠΥ: ΓΚΙΟΓΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.3.2023

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΛΙΝΑΚΗ-ΜΑΡΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΜΕΓΓΕ

Αναπλ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΜΗΛΑΚΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ.

ΠΥ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4.3.2023

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ- ΜΑΝΙΩΤΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - ΜΑΝΙΩΤΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΓΚΙΟΓΚΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ- ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΜ.- ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.- ΜΗΛΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΜΑΡΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ: ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - ΜΗΛΑΚΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.

ΠΥ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ 7.3.2023

ΜΟΔ: ΛΙΝΑΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Αναπλ: ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: ΤΖΕΡΜΙΑ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ

ΠΥ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΜΗΛΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ

ΠΥ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 9.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΜΑΡΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - ΜΗΛΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

Αναπλ: ΤΖΕΡΜΙΑ – ΜΗΛΑΚΗ

ΠΥ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.- ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ: ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ

ΠΥ: ΜΑΡΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.3.2023

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.-ΡΙΣΤΑΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΗ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ - ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ: ΛΙΝΑΚΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ: ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΠΥ: ΛΙΝΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ 14.3.2023

ΜΟΔ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΜΑΡΗ-ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - ΜΕΓΓΕ

Αναπλ: ΛΙΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ.- ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

Αναπλ: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.

ΠΥ: ΓΚΙΟΓΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αναπλ: ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ (ΝΕΟ): ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ

(ΠΑΛΑΙΟ): ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ: ΓΚΟΡΙΔΗΣ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΠΥ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 16.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΓΚΙΟΓΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ.-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΜΕΓΓΕ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.-ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Αναπλ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.-ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΤΖΕΡΜΙΑ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αναπλ: ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΠΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-3-2023

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ.-ΡΙΣΤΑΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ.

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ. - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΠΥ: ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.3.2023

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

ΠΥ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ 21.3.2023

ΜΟΔ: ΓΚΙΟΓΚΗ- ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ. - ΜΕΓΓΕ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

Αναπλ: ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ.

ΠΥ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπλ: ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ. - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ: ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ.-ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΠΥ: ΓΚΙΟΓΚΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 23.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ.-ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

Αναπλ: ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

ΠΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡ. - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπλ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ: ΓΚΙΟΓΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ.-ΜΥΛΩΝΑΚΗ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

ΠΥ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.3.2023

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΛΙΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ.-ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

ΠΥ: ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ 28.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπλ: ΜΑΡΗ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ.

ΠΥ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.3.2023

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αναπλ: ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡ. - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

Αναπλ: ΛΙΝΑΚΗ - ΜΗΛΑΚΗ

ΠΥ: ΛΙΝΑΚΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 30.3.2023

Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΜΑΡΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ. - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ-ΓΚΟΡΙΔΗΣ - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ – ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αναπλ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛ. - ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ

ΠΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.3.2023

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ

ΠΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1 έως 15.3.2023: Οι δικαστές του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Δαμιανάκη.

Από 15-2-2023 έως 28-2-2023: Οι δικαστές του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Λινάκη.

Το Α΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς, όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης:

4-5.3: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

11-12.3: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

18-19.3: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

25-26.3: Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις αναστολών πλειστηριασμών, (συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων 954, 966, 1000ΚΠολΔ κτλ), για τις οποίες λόγω του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού δεν ορίζεται δικάσιμος κατά τις ημέρες συνεδρίασης του Δικαστηρίου (ασφαλιστικών μέτρων), συζητούνται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας. Τέλος, σχετικά με την αναπλήρωση των δικαστών σε περίπτωση ανυπέρβλητης δυσχέρειας, εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ.1 και 2 του Ν.4938/2022 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων). Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 20-2-2023

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελεονώρα Λινάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών