Ενημέρωση σχετικά με τον Πρόεδρο Υπηρεσίας 23.02.23

σήμερα 23-02-2023 Πρόεδρος Υπηρεσίας θα είναι η κα Μανουσάκη (στο γραφείο του Γ Ανακριτικού – ισόγειο) σε αντικατάσταση της κας Γκιόγκη για υπηρεσιακούς λόγους.