Αλλαγή προέδρου Υπηρεσίας 03-03-2023

Πρόεδρος Υπηρεσίας σήμερα 03-03-2023  σε αντικατάσταση της κ. Δαμιανάκη  θα είναι  η κ. Βελεγράκη  στο γραφείο 4 του πρώτου ορόφου