Αλλαγή προέδρου Υπηρεσίας 13-03-2023

Πρόεδρος Υπηρεσίας σήμερα 13-03-2023  σε αντικατάσταση της κ. Λινάκη θα είναι  η κ. Γκιόγκη   στο γραφείο 6 του πρώτου ορόφου, και αύριο 14-03-2023 Πρόεδρος Υπηρεσίας η κ. Λινάκη.