ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 25.04.2023

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΗΔΗ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΩΝ (04) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ, ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΗΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ.

 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΡΜΑΤΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ