Αλλαγή Πρόεδρου Υπηρεσίας της 16/05/2023

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Πρόεδρος υπηρεσίας σε αντικατάσταση της κ. Στεφανίας Σακοπέντα, Πρωτοδίκη, θα είναι η κ. Ωραιοζήλη Καραγιάννη, Πρωτοδίκης.