ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 1/6/2023

Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική : Ευσ. Νεονάκη

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 7/6/2023

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδ. Αθανασιάδη- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρ. Σγουρού -Ευσ. Νεονάκη--Ιωάν. Γερωνυμάκης -Ευαγ. Ψαράκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 8/6/2023

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός : Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 9/6/2023

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Ανδ. Αθανασιάδη- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 12/6/2023

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Κων. Ρόκος- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Μπαντουβά

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 14/6/2023

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Κων. Ρόκος

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 21/6/2023

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 23/6/2023

Προεδρεύουσα: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Μαρ. Σγουρού

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 26/6/2023

Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Μαρ. Μπαντουβά- Μαρ. Σγουρού

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Κων. Ρόκος

 

 

 

Ηράκλειο 16-5-2023

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης

 

 

 

 

Θεονύμφη Λυράκη

Πρόεδρος Εφετών